Wednesday, June 23, 2010

hukum menuntut ilmuSabda Rasulullah S.A.W. :

"Menuntut ilmu adalah fardhu ain ke atas setiap orang Islam lelaki dan perempuan."


(Pembelajaran yang menjadi fardhu ain di sini adalah seperti pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan mengenali keEsaan Allah s.w.t dan sifat-sifat-Nya, kebenaran Rasul-Nya, sembahyang, bersuci, zakat dan haji. Manakal pembelajaran ilmu hingga ke peringkat dapat mengeluarkan fatwa adalah fardhu kifayah.)

hendaklah diketahui bahawa setiap orang Islam baik lelaki mahupun perempuan tidaklah wajib menuntut setiap cabang ilmu. apa yang diwajibkan hanyalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kerja yang dihadapinya (iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh).

kata orang : "Sebaik-baik ilmu itu ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi dan sebaik-baik amalan itu ialah memelihara perkara yang dihadapi."


0 komen sahaja:

Post a Comment